top of page

Privacy verklaring

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Sons and Daugthers, wij verlangen dat elk kind van God in Noord Nederland de Vader leert kennen zoals Hij is: GOED. Dat elk kind van God Zijn Stem leert verstaan en leert samenwerken met Vader in het dagelijks leven.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Sons and Daughters verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Sons and Daughters, neem dan gerust contact op!

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Sons and Daughters. Deze worden hieronder toegelicht.

1 Doel van de gegevens

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Sons and Daughters stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief en uitnodigend voor evenementen. Je persoonlijke gegevens en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Sons and Daughters. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Sons and Daughters via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zodat we je een antwoord te kunnen geven op je vraag, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

2 Ontvangers

De gegevens die Sons and Daughters ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Wix.com

De nieuwsbrieven worden verzonden met Wix.com. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Wix.com.

02. E-mail

De e-mail van Sons and Daughters, wordt gehost bij Hostingdiscounter en Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

03. WIX.com

De website en back-ups van de website worden gehost bij WIX.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van Sons and Daughters zijn op de servers van WIX.com opgeslagen.

3 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sons and Daughters, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van evenementen tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in WIX.com. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@sonsanddaughters.nu.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Sons and Daughters. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

4 Beveiliging

Er word van jouw persoonsgegevens een overzicht gemaakt als je komt bij een evenement voor het bijhouden van de aanmeldingen. Je gegevens worden verder alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Sons and Daughters of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Sons and Daughters. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Sons and Daughters prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

5 Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Sons and Daughters vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sons and Daughters. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Sons and Daughters. Je kan je uitschrijven via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Sons and Daughters opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Sons and Daughters al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Sons and Daughters vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Sons and Daughters niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze  link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Sons and Daughters jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@sonsanddaughters.nu onder toezending van het vermelden van welke gegevens je wilt dat we wissen. Het streven is om binnen een week te reageren.

6 Plichten

Sons and Daughters verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een verbindend belang. Denk hierbij aan het aanbieden van nieuwsbrieven of evenementen van Sons and Daughters via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van nieuwsbrieven of evenementen. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de evenementen informatie te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sons and Daughters de betreffende informatie niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Sons and Daughters met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Sons and Daughters behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Sons and Daughters dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Sons and Daughters te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

7 Cookiebeleid
Wij gebruiken cookies op de website van SonsandDaughters. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, informatie aan te vullen en onze website optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in de deze privacy verklaring.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes met informatie dat bij het bezoek aan deze website automatisch opgeslagen worden in de browser van je computer, laptop, tablet of smartphone. 

Welke cookies worden er opgeslagen?
Functionele cookies;
Deze cookies zijn nodig voor het laten functioneren van deze website. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

Verwijderen
Cookies kun je het gemakkelijkst verwijderen via de door jouw gebruikte internetbrowser. Hieronder vindt je een lijst met de meest gebruikte internetbrowsers met een link naar hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen:

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

contact@sonsanddaughters.nu

bottom of page